Privacy & cookieverklaring

Deze privacy & cookieverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

Persoonsgegevens die worden verwerkt


Safety@All verwerkt enkel de door u verstrekte gegevens bekomen via de aanvraagformulieren voor een offerte of het contactformulier op de website van Safety@All. Safety@All kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • (Bedrijfs)adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, gemeente)
  • Uw e-mailadres
  • Uw GSM- en/of telefoonnummer
  • Via één van de aanvraagformulieren verstrekte gegevens
  • Bericht

Waarom Safety@All gegevens nodig heeft


Safety@All verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail of telefonisch:

  • u een offerte te kunnen bezorgen,
  • vragen of opmerkingen te kunnen beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan Safety@All uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten opdrachtovereenkomst.

Hoe lang Safety@All gegevens bewaart


Safety@All bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen


Safety@All verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering versturen naar via het contactformulier van Safety@All. Safety@All zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen


Safety@All neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Safety@All verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Safety@All via het contactformulier.

Cookies


Safety@All gebruikt eigen, functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bewaard worden op je toestel om ervoor te zorgen dat de site een betere gebruikerservaring biedt. Cookies bewaren voornamelijk gebruikersvoorkeuren. Cookies verbeteren voornamelijk de gebruikerservaring, maar indien je dat verkiest kan je cookies blokkeren op deze website en op andere websites. De meeste effectieve manier om dit te doen, is door cookies te blokkeren in je browser. Hieronder vindt u instructies voor de meest gebruikte moderne browsers: