Diensten

Asbestinventarisatie


asbestinventarisatie

Een asbestinventaris (asbestattest) is een officieel document aangeleverd door OVAM dat de asbesthoudende materialen in een gebouw, constructie, omgeving of werkzone beschrijft.
In heel België kennen werkgevers reeds de plicht om over een asbestinventaris te beschikken sinds 1995. In Vlaanderen zal in de toekomst een asbestattest voor gebouweigenaars verplicht worden. Vanaf 23 november 2022 is een dergelijk rapport verplicht bij de verkoop van een woning indien het pand gebouwd werd voor 2001. De asbestinventaris zal toegevoegd worden aan de woningpas en moet bij de opmaak van de notariële akte voorgelegd worden. Vanaf 2032 zal iedere gebouweigenaar met een gebouw ouder dan bouwjaar 2001 verplicht zijn om over een geldig asbestinventaris te beschikken, los van een eventuele verkoop. Je kan een asbestinventaris bekomen na een inspectie ter plaatse van een asbestdeskundige inventarisatie. Enkel deze deskundige hebben toegang tot de databank van OVAM om een asbestinventaris bij verkoop op te stellen. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest zal in Vlaanderen in de toekomst door de OVAM afgeleverd worden. Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie mag een asbestinventaris opmaken en de vaststellingen registeren in een centrale databankapplicatie bij de OVAM. Op basis van deze registratie, levert de OVAM een asbestattest af. Het vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventarisgegevens van een gebouwinspectie.

Twee soorten inventarissen

Type 1

asbestinventarisatie

Een niet-destructieve (of wettelijke) asbestinventaris wordt opgemaakt in het kader van de verplichting voor elke werkgever (sinds 01/01/1995) om een asbestinventaris op te stellen. Dit zal ook het type asbestinventaris worden bij verkoop van woningen, gebouwd voor 2001, dat verplicht aanwezig dient te zijn. Hierbij worden de gebouwen visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. 

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de staalnamen moet dan een stukje van het materiaal verwijderd worden. De beschadigingen worden tot een minimum beperkt, soms zelfs onzichtbaar gehouden. Deze worden op een veilige wijze achtergelaten zodat er geen probleem is voor het verdere gebruik.

Type 2

Een destructieve asbestinventaris wordt opgemaakt bij geplande werken (renovatie/sloop). In Vlaanderen dient onder bepaalde voorwaarden een sloopopvolgingsplan opgemaakt te worden, en maakt de asbestinventaris deel uit van dit sloopopvolgingsplan. Het beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw aanwezig zijn:

 • rechtstreeks waarneembare materialen
 • ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen

Wij maken voor u de asbestinventarisatie verplicht bij verkoop van huizen en niet-residentiele gebouwen. Daarnaast ook de verplichte asbestinventaris voor werkgevers.

Stappenplan om een asbestinventaris te laten uitvoeren

 1. Stel een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie aan.
  Om een asbestattest voor uw eigendom te bekomen, stelt u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie aan om een inventarisatie uit te voeren. Dit gebeurt door middel van een opdrachtformulier.
 1. De asbestdeskundige voert een vooronderzoek.
  Door het uitvoeren van een vooronderzoek kunnen we efficiënter te werk gaan. Dit vooronderzoek gebeurt aan de hand van een origineel plan, bestekken, facturen, … Deze documenten dienen indien bestaande, door de eigenaar aangereikt te worden.
 1. De asbestdeskundige inventariseert het gebouw.
  Tijdens het ingeplande veldonderzoek komen wij langs op locatie om de situatie te bekijken. Ook nemen wij asbeststalen (monsters) mee naar een laboratorium voor nader onderzoek. Deze informatie vormt de basis voor de asbestinventaris. De asbestdeskundige bezorgt het asbestattest van de OVAM aan de eigenaar.
 1. Aanmaak asbestinventarisatierapport.
  Door onze ervaring en efficiënte werkwijze weten wij snel en concreet uw situatie in kaart te brengen. De juiste foto’s, goede omschrijvingen en volledigheid zorgen ervoor dat onze rapporten veelal snel worden aangeleverd en aanvullend onderzoek niet nodig is.
  Na een volledige invoer van de gegevens, bezorgt de asbestdeskundige u het asbestattest van de OVAM. Hij zal dit aan u toelichten.

Staalname & analyse


staalname asbest
microscopische analyse

Je wil een staal laten analyseren om zekerheid te hebben of er al dan niet asbestaanwezig is. Hiervoor heb je twee mogelijkheden. Je neemt het staal zelf, dan loop je wel het risico dat bij een slecht genomen staal je dubbele kosten hebt. Of je laat Safety@All een staalname uitvoeren.
We werken samen met een erkend labo (Eurofins) voor alle staalanalyses.

Er zijn twee mogelijke opties:

 • OPTIE 1: Zelf een staal nemen
  Je neemt zelf een staal, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften en bezorgt ons het staal voor verder onderzoek.
 • OPTIE 2: Safety@All neemt ter plaatse een staal
  Wij komen ter plaatse en voeren de staalname op een veilige manier uit.
  De analyse gebeurt in een kwalitatief en erkend labo.

Opleiding


asbestverwijdering
bescherming tegen asbest

Al verschillende jaren geeft Safety@All veiligheidsopleidingen. Door onze samenwerking met verschillende opleidingscentra kunnen we aan bedrijven en organisaties kwalitatieve opleidingen aanbieden.
U kan ons contacteren voor volgende opleidingen:

 • Opleiding eenvoudige handelingen (8 uur)
 • Opleiding jaarlijkse herhaling eenvoudige handelingen (8 uur)
 • Opleiding asbestherkenning

Verder kan u ons ook contacteren voor een opleiding op maat aangaande asbest voor uw bedrijf of organisatie.